Back button

Heategevuslikud koolitused

Minu Unistuste Päev ja MTÜ RuaCrew korraldavad kevadel heategevusfondi koostööpartneritele tänutäheks kaks koostööd arendavat koolitust. 

Täites haigete laste unistusi tegutseme vaid heade annetajate ja koostööpartnerite toetuste abil. Oleme südamest tänulikud meie headele partneritele, kelle abil toome rõõmu haiglaravil olevatele lastele, täidame suuri ja väikseid unistusi ning toetame peresid perepäevadel. Sellel kevadel soovime omalt poolt öelda aitäh ja kutsume meie partnereid tänutäheks koolitusest osa võtma praktilistel ja olulistel teemadel!  

15. aprillil toimub avatud registreerimisega koolitus “Keerulised vestlused – hoolivalt ja edasiviivalt” ja 13. mail toimub koolitus “Kaasav ja arvestav protsesside ning muudatuste juhtimine”.

Idee sündis Margarita Ingeli ja Annegrete Johansoni aastatepikkusest koostööst. “Tutvusime Annegretega kümme aastat tagasi, mil mõlemad töötasime nn keeruliste noorte valdkonnas. Meie vahel tekkis koheselt hea sünergia, sest mõlemad väärtustame inimesekeskset ja hoolivat lähenemist, ennetamist ja proaktiivsust,”  sõnas Margarita. 

Meie koostööpartneri Annegrete Johansoni MTÜ RuaCrew on loodud 2009. aastal eesmärgiga ennetada sotsiaalseid probleeme ja õigusrikkumisi noorte seas ning aidata nende lahendamisele kaasa. Käesolevast aastast on nende peamiseks tegevussuunaks taastavate lähenemiste juurutamine, olles sellealaseks kompetentsikeskuseks.

Edasine koostöö jätkus Sotsiaalkindlustusametis, kus Annegrete juhtis taastava õiguse teenust ning aitas maale tuua Belinda Hopkinsi konfliktivahendamise mudeli, mis on siiani ainus ametlik ja Eesti oludesse integreeritud mudel. Aastate jooksul on mudelit rakendatud ja praktikas täiendatud, ning üheskoos koolitatud erinevaid riigiasutusi ja eraettevõtjaid. 

Mudeli näol on tegemist väga lihtsate ja inimlike põhimõtete kogumiga, mis toetub iga inimese ainulaadsele ja väärtuslikule nägemusele olukorrast ning sellele, et mõtted ja tunded võivad olulisel määral mõjutada inimese käitumist. Olulisel kohal on mõju, mida kellegi tegevus või välja öeldud sõna avaldab ning lahenduskesksuse aluseks on vajadused, mille teadvustamine aitab osapooltel lahendusteni jõuda.

Koolitused on spetsiaalselt koostatud Minu Unistuste Päeva koostööpartnereid silmas pidades ning annavad praktilisi oskusi ja toimivaid tööriistu inimestega koos töötamiseks. Mõnusaks ja tulemuslikuks õppetööks on osalejate arvuks määratud 20 inimest.

Liitu meie uudiskirjaga