Back button

Päästeameti õppematerjalid lastehaiglatesse

Unistuste Päeva ja Päästeameti koostöös jõudsid Tallinna Lastehaiglasse ning Tartu Ülikooli Lastekliinikusse hulga ohutusalaseid õppematerjale, et haiglaravil olevad lapsed saaksid uusi teadmisi, kuidas ohuolukorras käituda.  

Õppematerjalid sisaldavad visuaale, jooniseid, ristsõnu ja mõistatusi ning õpetavad märkama enda ümber võimalikke ohuallikaid ja saada teadmisi, kuidas näiteks veekogude ääres käituda või tulekahju korral toimida. Materjalid on nii eesti kui venekeelsed ning jagasime neid ka Ukraina lastele suunatud üritustel.

“Päästeametile on oluline, et kõik haiglas viibivad lapsed kenasti paraneksid, et nad leiaksid haiglas tegevust ning saaksid läbi ülesannete lahendamise teada, kuidas ohuolukordi märgata, ohte ennetada ning õnnetuste korral käituda,” sõnab Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Tuuli Taavet.

Lisaks Päästeameti õppematerjalidele toimetasime Tallinna Lastehaiglasse ka kasti puslesid, mille annetas fondile XS Mänguasjad. Need jäid Ukraina lastele suunatud projektidest üle ja kuna kogus oli väga suur, siis otsustasime need haiglaravil olevatele lastele viia.

Juhataja dr Maila Raidmäe ja vastutav õde Triin Vard kardioloogiateenistusest võtsid pusled ning Päästeameti materjalid rõõmuga vastu.

Liitu meie uudiskirjaga